Ostrovy severní Dalmácie

Ostrov Kornati

Národní park Kornati - jeden z osmi chorvatských národních parků  je součástí největšího a nejhustšího souostroví ve Středomoří. Různé zdroje se neshodují na přesném počtu ostrovů a tak je možná nejlepší věřit místním obyvatelům, kteří tvrdí, že jejich počet odpovídá počtu dní v roce. V každém případě je toto souostroví snadno jednou z nejnezapomenutelnějších památek na Jadranu, která se vyznačuje působivými strmými útesy, kamenitou půdou a závrty typickými pro krasovou krajinu. Ostrovy jsou holé kvůli nedostatku zásob sladké vody a chovu ovcí v minulých staletích, kdy murterští pastevci káceli stromy a vypalovali křoviny, aby mohli pěstovat trávu pro svůj dobytek. Navzdory nedostatku vegetace nebo možná právě proto je Národní park Kornati úžasným místem k návštěvě a nadpozemským zážitkem z plavby..

Aktuálně zde nemáme žádnou nevomovitost

Zobrazit všechny nemovitosti

Zajímavosti ostrova Kornati

Tento národní park je součástí souostroví, které zahrnuje přibližně 140 ostrovů o rozloze 300 km². Ostrovy jsou převážně skalnaté a oplývají krasovými jevy jako jsou dutiny, jeskyně, propasti a pukliny. V krasových dutinách se shromažďuje voda, která je jediným zdrojem vody na ostrovech. Vegetace je vzácná. Na Kornatech nejsou žádné přirozené zdroje vody a průběh srážek je pro vegetaci velmi nepříznivý. Na strmých skalách žijí různé druhy ptáků, např. sokol stěhovavý, střízlík obecný a káně lesní.

Převážná část území ostrova je v soukromém vlastnictví, a proto není vhodné odchýlit se od cest a stezek. Na ostrovech Trtusa a Panitula jsou dvě naučné stezky, které na řadě vyznačených tabulí sledují historii lidského osídlení a vysvětlují jedinečnou historii a geologii regionu. Náročnější túra vás zavede na vrchol Metliny (237 m) na ostrově Kornat. Výhled na celé souostroví stojí za to. Vyzkoušejte také vrchol Opat na ostrově Kornat, Litnji vrj na ostrově Vela Smokvica a Otocevac na ostrově Piskera.

Co dělat na ostrovech Kornati

Kornati jsou přístupné pouze na vodních plavidlech. Vzdálenost od pevniny je zhruba 7 námořních mil od ostrova Murter a 15 námořních mil od Šibeniku a Zadaru. Národní park Kornati má navíc dva oficiální vstupy ze severu u úžiny Velika Proversa a z jihu u Vrata od Opaty. V souostroví Kornati jsou dva přístavy  jeden v Národním parku Kornati (ACI Marina Piškera) a druhý na ostrově Žut (ACI Marina Žut).  V oblasti parku Kornati nejsou žádné čerpací stanice!

Největší vesnicí souostroví je Vruje na Kornatu, kde se můžete procházet po uličkách a navštívit kavárnu nebo místní restauraci. Všechny ostatní osady jsou mnohem menší. Pokud budete mít možnost navštívit Kornaty první neděli v červenci, koná se zde zajímavé procesí/pochůzka lodí z Murteru ke kostelu Gospa od Tarca v Tarlaci, zátoce na Kornatu. Vedle Kornatu je druhým největším z těchto ostrovů Žut a Piškera, kde si také můžete prohlédnout některé památky. Po celém souostroví se nachází řada pobřežních restaurací, které nabízejí nejrůznější mořské plody.

Aktuálně zde nemáme žádnou nevomovitost

Zobrazit všechny nemovitosti